Da li deca dobijaju redovni domaći?

Da, domaći zadaci su redovan deo učenja i izuzetno su važni za uspeh polaznika.  Oni omogućavaju redovno obnavljanje gradiva koje se prelazi na časovima, a takođe su važni i za stvaranje radne navike kod dece.   Naši đaci dobijaju domaći zadatak posle SVAKOG ČASA.   Profesori vode evidenciju o redovnosti izrade zadataka, a roditelji se kontaktiraju ako đak tri ili više puta zaredom ne donese domaći zadatak.

Posted in FAQ

Po kojim metodama radite?

Radimo u skladu sa komunikativnim pristupom, što znači da je cilj komunikativna kompetencija koja se ostvaruje kroz razvijanje svih jezičkih veština (govor, čitanje, pisanje, razumevanje govora).   Koristimo udžbenike renomiranih stranih izdavača (Longman, Oxford University Press, Cambridge University Press itd).

Posted in FAQ

Koje udžbenike koristite?

Trudimo se da pratimo sve nove kurseve koji se pojavljuju na tržištu, te tako menjamo udžbenike kada se za to ukaže potreba i prilika.  Sve naše udženike uvek objavljuju renomirani izdavači kao što su: Oxford, Macmillan, Pearson, Express Publishing.

Posted in FAQ

Kako mogu da upisem vašu školu?

Upis traje od poslednje nedelje avgusta do kraja prve nedelje septembra.  Pored ovog redovnog upisnog roka, polaznici se mogu upisivati i tokom cele godine.  Zainteresovani polaznici prilikom upisa rade test da bi proverili i potvrdili svoj nivo znanja jezika i pohađali nastavu na odgovarajućem nivou.

Posted in FAQ