Da li škola izdaje sertifikate na kraju kursa?

Da.  Svaki đak dobija sertifikat po završetku finalnog testa na kraju kursa u junu.  Sertifikat je svedočanstvo o pohađanom kursu i postignutom nivou.