FAQ

UPIS

Kako mogu da upisem vašu školu?

Upis traje od poslednje nedelje avgusta do kraja prve nedelje septembra.  Pored ovog redovnog upisnog roka, polaznici se mogu upisivati i tokom cele godine.  Zainteresovani polaznici prilikom upisa rade test da bi proverili i potvrdili svoj nivo znanja jezika i pohađali nastavu na odgovarajućem nivou.


Sa koliko godina mogu da upišem dete?

Sa 3,5 godine.


Da li mogu da se upišem nakon što je počela škola?

Polaznici mogu da se upišu u toku cele godine, pod uslovom da ima slobodnih mesta i da na testu za utvrđivanje nivoa znanja pokažu potreban nivo znanja.


UDŽBENICI

Koje udžbenike koristite?

Trudimo se da pratimo sve nove kurseve koji se pojavljuju na tržištu, te tako menjamo udžbenike kada se za to ukaže potreba i prilika.  Sve naše udženike uvek objavljuju renomirani izdavači kao što su: Oxford, Macmillan, Pearson, Express Publishing.


Da li su udžbenici uključeni u cenu kursa?

Ne, oni se plaćaju posebno.  Škola se ne bavi uvozom knjiga, ali ima saradnju sa knjižarama koje to čine, pa može da obezbedi đacima da kupe knjige u samoj školi, obično po nešto povoljnijim cenama.


Da li treba da pređemo celu knjigu koju započnemo na kursu?

Ne.  Knjiga je pomoćno sredstvo koje postoji u tom trenutku na tržištu, a ono što će se iz nje raditi zavisi od toga koliko se ona podudara sa nastavnim planom za taj konkretni kurs (baziran na odgovarajućem evropskom nivou) koji profesor prvenstveno mora da poštuje.


U UČIONICI

Po kojim metodama radite?

Radimo u skladu sa komunikativnim pristupom, što znači da je cilj komunikativna kompetencija koja se ostvaruje kroz razvijanje svih jezičkih veština (govor, čitanje, pisanje, razumevanje govora).   Koristimo udžbenike renomiranih stranih izdavača (Longman, Oxford University Press, Cambridge University Press itd).


Koliko đaka je u grupi?

U proseku 6 do 8, ali nikada više od 10.


Da li nastava u Sunshine prati školsko gradivo?

Sve zavisi od toga kada đak počne sa učenjem i od predznanja sa kojim dođe u našu školu.  Đaci koji počnu da uče engleski kod nas u prvih par godina osnovne škole, u našoj školi idu ispred onog gradiva koje se traži u osnovnoj školi.  Uvek naglašavamo da mi pomažemo đacima da nauče engleski za sebe, odnosno ceo život, a ne da bi dobili bolju ocenu u školi.  U nekim slučajevima, na početku učenja mi prvo moramo da popunimo određene ‘rupe’ u znanju.   Međutim, u većini slučajeva, samopouzdanje koje đaci dobijaju učeći engleski u Sunshine školi zaista pomaže da poprave ocenu u redovnoj školi.  Ukoliko se dogodi da se raspored nastavnih jedinica razlikuje tako da je nekom đaku potrebno dodatno objašnjenje za pismeni i slično, profesor će uvek pomoći, bilo u okviru časa ili van njega.


Da li moje dete treba da zna da piše pre nego što se upiše?

Ne, mi radimo opismenjavanje u prvoj godini učenja.


DOMAĆI

Da li deca dobijaju redovni domaći?

Da, domaći zadaci su redovan deo učenja i izuzetno su važni za uspeh polaznika.  Oni omogućavaju redovno obnavljanje gradiva koje se prelazi na časovima, a takođe su važni i za stvaranje radne navike kod dece.   Naši đaci dobijaju domaći zadatak posle SVAKOG ČASA.   Profesori vode evidenciju o redovnosti izrade zadataka, a roditelji se kontaktiraju ako đak tri ili više puta zaredom ne donese domaći zadatak.


Da li treba da radim sa detetom kod kuće?

Ne.   Rad sa detetom je naš posao, nekada je samo potrebno da obratite pažnju na poruke njegovog profesora i proverite da li dete redovno radi domaći i redovno dolazi na nastavu.     O ovome će vas profesor informisati na vreme, a vi možete doći na otvorena vrata i raspitati se o napretku svog deteta.


SERTIFIKATI

Da li škola izdaje sertifikate na kraju kursa?

Da.  Svaki đak dobija sertifikat po završetku finalnog testa na kraju kursa u junu.  Sertifikat je svedočanstvo o pohađanom kursu i postignutom nivou.


Da li škola izdaje sertifikate koji su priznati van granica naše zemlje?

Međunarodno priznate sertifikate polaznici mogu dobiti nakon što polože jedan od ispita koji organizuje British Council (TOEFL/IELTS/Cambridge) za engleski jezik, Institut Servantes za španski jezik, i Goethe Institut za nemački jezik.  Škola vrši pripremu za polaganje Cambridge ispita za engleski jezik, DELE ispita za španski, kao i ispita Goethe Instituta za nemački jezik.   Više informacija možete dobiti u školi.


OSTALA PITANJA

Da li mogu da razgovaram sa profesorom o napretku mog deteta?

Naravno.  Škola ima politiku ‘otvorenih vrata’, gde roditelji mogu zvati školu i zakazati sastanak sa profesorom kada god to žele.  Za nas je veoma važno da ostvarimo dobru komunikaciju sa roditeljima i često smo u kontaktu sa njima ukoliko dodje do bilo kakvih problema, a čak i kada samo treba pohvaliti đaka za  ostvareni uspeh!