Model učenja

  • Komunikativna metoda: osigurava aktivnu upotrebu jezika u prijatnoj i profesionalnoj atmosferi
  • Inspirativni i raznovrsni časovi kao i niz aktivnosti van učionice kako bi se razvila motivacija i ljubav prema jeziku – ključni faktori za uspeh u učenju
  • Mali broj đaka u grupi omogućava individualni pristup svakom đaku
  • Razne tradicionalne, ali i savremene metode – ”Brain friendly” pristup, holistički pristup, razvoj metakognicije, tj. svesti o procesu učenja
  • Kursevi za sve uzraste i sve nivoe – opšti kursevi, priprema za ispite, poslovni kursevi
  • Nastava tokom dana i u večernjim časovima
  • Naglasak na učenju jezika, ali i upoznavanju kulture kako bi se pojačalo interesovanje i relevantnost materije koja se uči
  • Visoko kvalifikovano i obučeno osoblje, uključujući i kvalifikovane izvorne govornike jezika,  koje neprestano radi na sopstvenom unapređenju