Način rada

  • Komunikativna metoda: strani jezik učimo da bismo razgovarali, delili ideje, poveravali se, saznavali i razumeli druge ljude i druge kulture. Najvažnije mesto u procesu učenja ima đak, koji se podstiče da u novoj situaciji što ranije počne da koristi strani jezik.
  • ”Brain friendly” pristup: zasnovan je na savremenim saznanjima o radu mozga – informacije se prezentuju tako da aktiviraju različite vrste inteligencije; koriste se slike, muzika, pokret, humor i sve što sprečava linearno iznošenje informacija i daje prednost asocijativnom mišljenju.
  • Holistički pristup: sastoji se od grupe obrazovnih metoda kojima je zajedničko da procese učenja posmatraju u kontekstu celovitog razvoja ljudskog bića. Osim intelekta, holističke metode uključuju u proces učenja i telesni pokret (TPR metoda), emocije, umetničko izražavanje (kroz razne projekte, dramu, itd.) i konkretno životno iskustvo (npr. kuvanje na času).
  • Razvoj metakognicije, tj. svesti o procesu učenja: đaci uče ‘kako da uče’ i koje tehnike učenja  su njima najprimerenije. Svest o učenju je znanje koje se može iskoristiti kasnije i izvan naših tečaja.
  • Nastava se odvija tokom celog dana, a raspored je prilagođen potrebama polaznika.
  • Svaki polaznik dobija sertifikat o završenom kursu, kao i potvrdu naše škole sa pečatom.
  • Vršimo i pripremu kandidata za polaganje međunarodnih Kembridž ispita u Beogradu  na nivoima FCE, CAE i CPE. Svi kandidati koje smo pripremali do sada položili su ove ispite!
  •  Škola vrši pripremu kandidata za polaganje DELE ispita za španski, kao i ispita Goethe Instituta za nemački jezik.