Naši predavači

Profesionalnost u Sunshine školi je na izuzetno visokom nivou. Direktor za nastavu, Jonathan Pendlebury, ima preko 15 godina iskustva u predavanju u školama stranih jezika u Srbiji i inostranstvu. Naši predavači su diplomirani filolozi, a takođe i svi poseduju ili diplomu mastera ili CELTA međunarodnu diplomu.
Zapošljavamo i dva izvorna govornika jezika (engleski i nemački). Pre zapošljavanja, naši profesori dokazuju nivo svoje stručnosti, a takođe se i redovno dodatno obučavaju i usavršavaju kako bi unapredili svoje veštine i držali korak sa najnovijim metodama u učenju jezika.
Kvalitet nastave se redovno procenjuje kako bismo održali visoke standarde, a roditelji i đaci dobijaju redovne izveštaje o radu i napretku.
Svake školske godine održavamo interne seminare i razmenjujemo iskustva iz učionice. Takođe, svake godine naši predavači pohađaju mnogobrojne seminare iz metodike nastave. Govornici na ovim seminarima su stručnjaci koji obučavaju profesore jezika širom sveta.

Biljana Krstić Pendlebury
Jonathan Pendlebury
Verica Sekulić
Goca Dinić
Milena Krstić
Zorica Petrović