Nemački

Fond časova: 

  •  2 x 90 minuta nedeljno za odrasle
  •  2 x 60  minuta nedeljno za osnovce
  • Princip rada je isti kao i kod ostalih jezika: rad u malim grupama, gde svaki učenik ima mogućnost da dobije dovoljno pažnje za svoj individualni rad od strane predavača.
  • Napredak se redovno prati kroz razne testove i ostale provere znanja i dobijaju se redovni izveštaji o tome.
  • Uporedo se razvijaju sve četiri jezičke veštine: govor, slušanje sa razumevanjem, čitanje i pisanje.
  • Kroz nastavu, đaci se upoznaju i sa kulturom zemlje čiji jezik uče, što dodatno podstiče njihovo interesovanje i motivaciju za učenjem, i omogućava lakši i brži napredak.
  • Trudimo se da od samih početaka, koliko god je moguće, komunikacija u učionici bude na nemačkom jeziku.
  • Na kraju kursa dobija se diploma i potvrda o pohađanom kursu i postignutom nivou znanja.
  • Koristimo literaturu Hueber izdavača, a profesorka je izvorni govornik nemačkog jezika.