Odrasli

Fond časova: 2 x 90 minuta nedeljno

 • Kurseve engleskog jezika za odrasle drže izvorni govornik engleskog jezika, profesor Jonathan Pendlebury i njegovi saradnici. Jonathan je lektor na Filološkom fakultetu i nosilac međunarodne CELTA diplome (najviša ocena) za predavače engleskog kao stranog jezika i autor serije udžbenika za učenje engleskog jezika od 5. do 8. razreda osnovne škole u izdanju Zavoda za udžbenike.
 • Časovi se održavaju u periodu od 17h – 22h, zavisno od nivoa.
 • Sledeći Zajednički evropski okvir za jezike Saveta Evrope, (Common European Framework of Reference for Languages),nudimo sledeće kurseve:
  • početni nivo (BEGINNER)
  • osnovni nivo (ELEMENTARY)
  • srednji (koji se deli na PRE-INTERMEDIATE, INTERMEDIATE i UPPER INTERMEDIATE)
  • viši nivoi (FCE, CAE i CPE).
  • Kursevi su bazirani na komunikativnom pristupu i imaju za cilj aktiviranje polaznikovog govornog engleskog, kao i pasivnog znanja, akumuliranog tokom dužeg vremena. Radi se na sve četiri jezičke veštine (govor, slušanje sa razumevanjem, čitanje i pisanje), a posebna pažnja poklanja se usavršavanju gramatike i bogaćenju rečnika.
  • Aktivnosti na časovima su raznolike i inspirativne, kako bi dopunile udžbenike (koje izdaju poznati svetski izdavači: Oxford, Macmillan, Pearson) na najbolji način. Sve aktivnosti su zamišljene tako da podignu samopouzdanje polaznika kada koriste jezik u svakodnevnim situacijama, npr. na poslu, na odmoru, itd.
  • Zahvaljujući malom broju polaznika u grupi (do 8 studenata), moguća je fleksibilnost u radu, što znači da profesor može posvetiti pažnju svakom polazniku ponaosob.
  • Svaki polaznik polaže završni test na kraju kursa i dobija sertifikat o nivou postignutog znanja.
 • Polaznici koji pokažu visok nivo znanja jezika imaju  mogućnost pripreme za polaganje Kembridž ispita (PET, FCE, CAE, CPE), organizovanih od strane British Council-a (Britanski savet) u Beogradu i sticanja diplome koja je priznata u Srbiji, od strane Ministarstva obrazovanja, ali i u celom svetu.
 • Grupe se formiraju u odnosu na znanje koje polaznici pokažu na prijemnom testu prilikom upisa.
 • Pored ovih OPŠTIH KURSEVA, u zavisnosti od interesovanja ogranizujemo:
  -    POSLOVNE KURSEVE
  -    KURSEVE ZA FIRME
 • Nudimo kurseve poslovnog engleskog za firme, u našim ili njihovim prostorijama.
  -    INDIVIDUALNE ČASOVE
 • Postoji mogućnost individualne nastave, a kursevi se organizuju uzimajući u obzir potrebe polaznika.