Playschool

Uzrast: deca 3-6 godina starosti

Fond časova: 2 x 30, 40 ili 50 minuta nedeljno u zavisnosti od uzrasta dece

  • Najvažniji cilj nam je da razvijemo ljubav prema jeziku kod dece ovog uzrasta od prvih koraka u učenju.
  • Autorski program profesorke Verice Sekulić, namenjen deci od 3 do 6 godina starosti, zasnovan je na holističkom pristupu u obrazovanju.
  • Jezik se uči u kontekstu svakodnevice predškolskog deteta, kroz aktivnosti koje su organizovane oko unapred dogovorenih tematskih oblasti.
  • Dete je u centru i aktivan učesnik u procesu učenja, uključeni su svi delovi detetove ličnosti, a posebno pozitivne emocije i telesni pokret.
  • Osim govora, dosta se koristi i muzika – nastavnik koristi i gitaru, a deca udaraljke, činele i daire.
  • Dramatizacije priča i pesama su, takođe, važan i redovan deo rada, a materijali koje koristimo su maske, bedževi, ginjol lutke i lutke za prste.
  • Vrste aktivnosti na časovima su: recitacije, pesme, igre, aktivnosti slušanja (specifičnih detalja, instrukcija, priča) i govora, reprodukcija naučenog (reči, kratkih rečenica, modelovanih verbalnih poruka i opisa) u realnom kontekstu, pokretne igre, projekti u kojima deca proširuju naučeno i stvaraju svoje originalne poruke.

Deca na ovaj način usvajaju strani jezik onako kako usvajaju i maternji – kroz igru i sa uživanjem koje je posledica aktiviranja životnih snaga deteta.