Predstava

Na kraju svake školske godine, krajem juna, održavamo priredbu na otvorenom. Grupe đaka pripremaju skečeve, improvizacije i mini-predstave sa temama iz obrađivanog gradiva, dok se neki odlučuju za adaptacije tradicionalnih bajki, u kojima imaju priliku da pokažu svoje znanje, glumački talenat i uživaju u svojim postignućima u ovladavanju jezikom, zajedno sa svojim vršnjacima, profesorima i porodicama.
Ove predstave nam mnogo znače i svi se uvek odlično zabavimo!