Španski

Fond časova: 

  •  2 x 90 minuta nedeljno za odrasle
  •  2 x 60  minuta nedeljno za osnovce i srednjoškolce

Način rada

  • Španski jezik ima preko 500 000 000 govornika u svetu, odnosno zauzima četvrto mesto po njihovom broju, te je u skladu sa tim interesovanje za ovaj jezik na našim prostorima sve veće.  Prema poslednjim istraživanjima španski jezik ima najveću stopu porasta broja govornika.
  • U nastavi se koriste kako tradicionalne, tako i savremene metode, koje podrazumevaju upotrebu interneta i kompjutera, kao i adekvatnih igara kroz koje se polaznici na zabavan, a opet efikasan način, stavljaju u konkretne jezičke situacije.
  • Izdavači čije udžbenike koristimo u nastavi su SGEL, Difusión i Edinumen.
  • Iako je na kursevima španskog jezika akcenat na usmenoj komunikaciji, mi razvijamo i ostale jezičke kompetencije kod naših polaznika: čitanje, pisanje i razumevanje.
  •  Profesorka je diplomirani filolog i poseduje jedinu međunarodno priznatu, DELE diplomu (Diploma de Español como Lengua Extranjera).