Srednjoškolci

Fond časova: 2 x 90 minuta nedeljno

  • Nudimo kurseve za sve nivoe za srednjoškolce, a poseban naglasak je na komunikaciji i aktivnoj upotrebi jezika. Naš cilj je da podignemo samopouzdanje i motivaciju polaznika jer verujemo da su to ključni faktori za uspeh u učenju jezika.
  • Pored udžbenika renomiranih svetskih izdavača (Oxford, Macmillan, Pearson i Express Publishing), koje koristimo u nastavi, profesori, takođe, uključuju mnogobrojne dodatne aktivnosti kako bi osigurali da časovi budu korisni, ali i inspirativni. Neke od tih aktivnosti su video prezentacije, projekti koji uključuju upotrebu Interneta, igre, gluma i slično.
  • Polaznici koji pokažu visok nivo znanja jezika imaju mogućnost pripreme za polaganje Kembridž ispita (PET, FCE, CAE, CPE), organizovanih od strane British Council-a (Britanski savet) u Beogradu i sticanja diplome koja je priznata u Srbiji, od strane Ministarstva obrazovanja, ali i u celom svetu.
  • Svaki đak polaže završni test na kraju kursa i dobija sertifikat o nivou postignutog znanja.
  • Grupe se formiraju u odnosu na znanje koje polaznici pokažu na prijemnom testu prilikom upisa.