Da li moje dete treba da zna da piše pre nego što se upiše?

Ne, mi radimo opismenjavanje u prvoj godini učenja.