Da li nastava u Sunshine prati školsko gradivo?

Sve zavisi od toga kada đak počne sa učenjem i od predznanja sa kojim dođe u našu školu.  Đaci koji počnu da uče engleski kod nas u prvih par godina osnovne škole, u našoj školi idu ispred onog gradiva koje se traži u osnovnoj školi.  Uvek naglašavamo da mi pomažemo đacima da nauče engleski za sebe, odnosno ceo život, a ne da bi dobili bolju ocenu u školi.  U nekim slučajevima, na početku učenja mi prvo moramo da popunimo određene ‘rupe’ u znanju.   Međutim, u većini slučajeva, samopouzdanje koje đaci dobijaju učeći engleski u Sunshine školi zaista pomaže da poprave ocenu u redovnoj školi.  Ukoliko se dogodi da se raspored nastavnih jedinica razlikuje tako da je nekom đaku potrebno dodatno objašnjenje za pismeni i slično, profesor će uvek pomoći, bilo u okviru časa ili van njega.