Da li su udžbenici uključeni u cenu kursa?

Ne, oni se plaćaju posebno.  Škola se ne bavi uvozom knjiga, ali ima saradnju sa knjižarama koje to čine, pa može da obezbedi đacima da kupe knjige u samoj školi, obično po nešto povoljnijim cenama.