Da li treba da pređemo celu knjigu koju započnemo na kursu?

Ne.  Knjiga je pomoćno sredstvo koje postoji u tom trenutku na tržištu, a ono što će se iz nje raditi zavisi od toga koliko se ona podudara sa nastavnim planom za taj konkretni kurs (baziran na odgovarajućem evropskom nivou) koji profesor prvenstveno mora da poštuje.