Da li mogu da se upišem nakon što je počela škola?

Polaznici mogu da se upišu u toku cele godine, pod uslovom da ima slobodnih mesta i da na testu za utvrđivanje nivoa znanja pokažu potreban nivo znanja.